mgr Adnan Hasan

Starszy wykładowca w Katedrze Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ (wcześniej zatrudniony na stanowisku lektora, a następnie wykładowcy).

Zajmuje się praktyczną nauką języka arabskiego oraz praktyczną nauką dialektu syro – palestyńskiego, jak również innych dialektów arabskich. Prowadzi zajęcia dla studentów filologii arabskiej, wymagające przekazania rozległej i uporządkowanej wiedzy, zarówno w zakresie języka literackiego, jak i dialektu syro - palestyńskiego oraz innych dialektów arabskich. Oprócz znajomości języka arabskiego przekazuje wiadomości na temat realiów arabskiego obszaru językowego i całokształtu związanej z nim problematyki. Czterokrotny laureat nagrody Rektora UJ.

Pracuje jako tłumacz przysięgły, przekłada teksty z dziedziny historii, polityki, kultury, nauki i życia codziennego Arabów. Współpracuje z czasopismem libijskim Al-Badil al-Dżadid. Jako pracownik Katedry Arabistyki uczestniczy w przygotowaniu materiałów i pomocy glottodydaktycznych. W latach 1992 – 1996 współpracował z prof. Elżbietą Górską i mgr. Markiem Skoczkiem przy realizacji grantu KBN „Dydaktyka Języka Arabskiego”. Organizuje i prowadzi obozy naukowe dla studentów arabistyki IO.

Książki

Hasan, A., Górska, E., Skoczek, M., Dydaktyka języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, s. 563.

Hasan, A., Górska, E., Współczesny Język Arabski. Teksty i ćwiczenia dla zaawansowanych, Kraków  2002, s. 222.

Hasan, A., Król, I., Słownik tematyczny języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002, s. 229.

Hasan, A., Król, I., Rozmówki polsko-angielsko-arabskie, Glottiverbum, Wojkowice 2004, s.120.

Hasan, A., Król, I., Podstawy języka arabskiego, Warszawa 2012, s.163.

Tłumaczenie na język arabski przewodnika o Polsce pt. „ Dzisiejsza Polska", Cornelius, Kraków, s. 20.

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka