dr Agnieszka Pałka-Lasek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii arabskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskała tytuł doktora w zakresie językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim w 2010 roku, gdzie uczyła języka arabskiego od 2005 do 2011 roku. Od roku 2004 pracuje w Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadząc od 2009 zajęcia m.in. z praktycznej nauki języka arabskiego i gramatyki opisowej. W latach 2011-12 pełniła funkcję Kierownika Studiów Niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Kulturoznawstwo oraz Kierownika Studiów Podyplomowych „Tożsamość społeczno-kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu”. Od 2011 roku Prezes Fundacji Arabskiej im. A. Czapkiewicza.

Specjalizuje się w zagadnieniach gramatyki i dydaktyki języka arabskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów lingwistyki i socjolingwistyki, w szczególności zjawisk dyglosji, bilingwizmu i interferencji językowej. 

 

Wybrane publikacje:

A. Lasek, Między gramatyką a poezją. Badania nad kodem językowym malḥūn w wierszach cAbd ar-Raḥmana al-Mağdūba, w: Spotkania Arabistyczne. Materiały konferencji naukowej, t. 5, Fundacja Arabistyczna im. A. Czapkiewicza, Kraków 2004, s. 13-30.

 

A. Lasek, Na styku dwóch systemów językowych. Zagadnienie opozycji języka arabskiego i francuskiego na obszarze Maroka, w: Spotkania Arabistyczne. Materiały konferencji naukowej, t. 6, Fundacja Arabistyczna im. A. Czapkiewicza, Kraków 2006, s. 79-95.

 

A. Lasek, Allah znaczy Bóg – o problemie konotacji kulturowych w przekładzie poezji cAbd ar-Raḥmāna al-Mağdūba na język polski, w: E. Komorowska, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo. Historia, t. VII, Print Group, Szczecin 2006, s. 118-123.

 

A. Lasek, Dydaktyka języka arabskiego wobec problemu przełączania kodów na przykładzie nauczania dialektu marokańskiego, [w:] B. Michalak-Pikulska, M. Lewicka (red.), Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. The didactics of teaching arabic. Theory – practice – perspectives, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koprenika, s. 177- 196.

A. Pałka-Lasek, Arabsko-francuski „code switching” w mediach na przykładzie audycji telewizyjnych i radiowych Maroka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 (202 str.).

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka