dr Arkadiusz Płonka

Tytuł doktora z zakresu socjolingwistyki świata arabskiego uzyskał z wyróżnieniem na Sorbonie w Paryżu pod kierunkiem prof. Jérôme'a Lentina​ i prof. Andrzeja Zaborskiego.

Diplôme des Études Approfondies z zakresu dialektologii arabskiej otrzymał w l'Institut national des Langues et Civilisations orientales (INALCO) w Paryżu pod kierunkiem prof. Jérôme'a Lentina​. Absolwent arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i politologii w École internationale des Sciences politiques przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach​.

Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Batorego, japońskiej the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund​ i Agence universitaire de la Francophonie (roczny postdoc w Institut français du Proche-Orient w Bejrucie).

Badacz stowarzyszony w Institut français du Proche-Orient (IFPO, wcześniej IFEAD) w Bejrucie i Damaszku (1999, 2004, 2008-2009).

Krajowy konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka arabskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości RP

Sekretarz Komisji Orientalistycznej Oddziału PAN w Krakowie

Sekretarz Folia Orientalia

Prowadził gościnne wykłady i seminaria m.in. w London School of Economics (Londyn), Uniwersytecie w Oslo, INALCO (Paryż), Orient-Institut (Bejrut), IFPO (Bejrut) i Uniwersytecie Bar-Ilan (Izrael).

zainteresowania badawcze: socjolingwistyka świata arabskiego i dialektologia arabska, przekłady arabskich tekstów dialektalnych, nacjonalizmy językowe w świecie arabskim oraz francuska myśl polityczna (przekład)

prowadzone zajęcia w KA UJ: praktyczna nauka języka arabskiego, gramatyka opisowa języka arabskiego, ćwiczenia przekładowe (teksty specjalistyczne i literackie), język mediów

Książki

Inne wybrane publikacje

"Het Nieuwe Testament in het Libanees: een nieuwe breuk in de geschiedenis van de geschreven traditie in het Midden-Oosten", ZemZem, Amsterdam, 2019, https://www.zemzemtijdschrift.nl/node/162

streszczenie tekstu po arabsku w libańskim dzienniku "An-Nahar":

https://newspaper.annahar.com/article/1099759-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9

"Between Linguistics, Poetry and Ideology: The Literary Periodical l-ʾArzyāda in the Lebanese Language (June 2009 – October 2014). General Presentation, Intellectual Impacts, Index of Authors, and "Lebanese" Lexis", [in:] M. Sartori, M.E.B. Giolfo, and P. Cassuto 2017, Approaches to the History and Dialectology of Arabic, Leiden, Boston, Koninklijke Brill, s. 493-515.

https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004325883/B9789004325883_026.xml​

 

"Marginal Linguistic Systems (Animals Calls, Child-Directed Language) and Political Folklore in Lebanon. Two Case Studies", the Levantine Review, Boston, vol. 1 (1), Spring 2012 [vol. 4 (2) 2015], s. 23-31 (s. 254-264). ​

"Fonction idéologique du vocabulaire de parenté dans la fausse nécrologie de Samīr Ğa‘ğa‘", [w:] F. Mermier, S. Mervin (red.) 2012, Leaders et partisans au Liban. Paryż, Karthala, s. 307-320.

"L'aspect intersémiotique de la poésie de Alain Tasso: l'oxymore et les couleurs achromatiques", [w:]  Anthologie Alain Tasso, 11 textes critiques 2010, Bejrut, Éditions de la Revue Phénicienne, s. 99-109.

"Sayabān ou l'anomie au Liban: Quelques remarques sur le lexique expressif en arabe", Cahiers de linguistique de l'Inalco, 2003-2005 (5), 2008, Paryż, s. 145-151.

"Le nationalisme linguistique au Liban autour de Sa‘īd ‘Aql et l'idée de langue libanaise dans la revue «Lebnaan» en nouvel alphabet", Arabica, 53 (4), 2006, s. 423-471.

"« Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała »: o przekładaniu na standardowy arabski wersu Inwokacji Pana Tadeusza", Język Polski, LXXXV (5), 2005, s. 322-326.

 

 

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka