Prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska

Od 1999 pełni funkcję kierownika Katedry Arabistyki w Instytucie Orientalistyki Wydziału Filologicznego UJ, od 2012 Dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ ( 2012-16; 2016-2020).

Zainteresowania badawcze prof. Barbary Michalak-Pikulskiej koncentrują się wokół zagadnień współczesnej literatury krajów Półwyspu Arabskiego, poezji i prozy Kuwejtu, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Jemenu. Jej praca doktorska (1994) Tradycja i nowatorstwo w twórczości współczesnej pisarki kuwejckiej Layli al-`Utman została opublikowana w formie książkowej w języku arabskim przez wydawnictwo Al-Mada w Damaszku w 1997 pt. Al-turath wa al-mu`asira fi ibda` Layla Al `Utman. Monografia historyczno-literacka prof. Barbary Michalak-Pikulskiej pt. Modern Poetry and Prose of Oman 1970-2000 opublikowana w języku angielskim była podstawą ubiegania się o tytuł profesora nauk humanistycznych, otrzymany w 2003 roku postanowieniem Prezydenta RP. W 2005 została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W latach 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013 otrzymała nagrodę Rektora UJ. W roku 2006 otrzymała nagrodę zespołową I-go stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za publikację pt. Kuwejt – historia i współczesność. W 2012 roku, postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego została odznaczona medalem srebrnym za długoletnią służbę.

Wzięła udział w wielu konferencjach krajowych (Warszawa, Poznań, Kraków) oraz międzynarodowych (Sankt-Petersburg, Leuven, Paryż, Budapeszt, Halle, Wenecja, Jerash, Bonn, Mainz, Palermo, Tunis, Salzburg, Londyn, Sassari, Uppsala, Sofia. Wygłosiła wykłady na uniwersytetach zagranicznych w Kuwejcie, Heidelbergu (Niemcy), Maskacie (Oman), Rijadzie (Arabia Saudyjska), Manamie (Bahrajn) oraz w Wenecji. 

Jest autorem wielu książek i ponad stu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym kuwejckich  czasopismach  literackich i gazetach: Al-Bayan, Arab Times, Al-Siyasa. Regularnie współpracowała z kuwejckim tygodnikiem społeczno-kulturalnym Al-Tali`a, na łamach którego publikowała artykuły poświęcone współczesnej literaturze arabskiej w cyklu Min `alam al-istishraq (Ze świata Orientu) prezentując twórczość współczesnych pisarzy Zatoki Arabskiej. Od czerwca 2000 jest europejskim korespondentem kwartalnika literacko-kulturalnego pt. Al-Jasrah Ath-thaqafiyya wydawanego przez Stowarzyszenie Kulturalne w Katarze. W 2007 została członkiem komitetu redakcyjnego Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis oraz członkiem komitetu redakcyjnego The Journal of Arabian Studies, czasopisma naukowego, które wydawane jest przez Uniwersytet w Exeter w Wielkiej Brytanii.

Prof. Barbara Michalak-Pikulska jest członkiem organizacji i fundacji orientalistycznych w kraju i na świecie: od 1991 członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (w latach 2000-2003 członek Zarządu Głównego PTO, w latach 2003-2006 członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTO), od 1994 członek Union Européenne des Arabisants et Islamisants (w latach 2010-2014 członek zarządu UEAI - zastępca sekretarza generalnego, w latach 2014-2018 sekretarz generalny UEAI), od 1995 członek międzynarodowej organizacji European Meeting of Teachers of Arabic Literature (EMTAR), od 1998 r członek brytyjskiego towarzystwa naukowego The Society for Arabian Studies (SAS), c/o British Academy, London, UK, od 1999 członek European Association of Modern Arabic Literature (w latach 2003- 2005 członek zarządu EURAMAL, członek zarządu 2012-2016). Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014 (członek Prezydium KNO PAN). W latach 2013-2016 członek Międzynarodowego Centrum króla Abdullaha bin Abdulaziza działającego na rzecz języka arabskiego w Rijadzie, Arabia Saudyjska. W latach 2013-2016 członek The Foundation of Abdulaziz Saud al-Babtain’s Prize for Poetic Creativity w Kuwejcie. Od 2014 sekretarz generalny Union Européenne des Arabisants et Islamisants na kadencję 2014-2018.

Zainteresowania i projekty badawcze

Współczesna literatura krajów Półwyspu Arabskiego, studia nad współczesną poezją i prozą w krajach Półwyspu Arabskiego: Kuwejcie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej i Jemenie. 

W roku 2000 projekt badawczy pt. „Literatura omańska jako wykładnia przemian społeczno-kulturowych" został zakwalifikowany przez Zespół Nauk Humanistycznych do realizacji w latach 2000-2002. Książka zrealizowana w ramach tego projektu nosiła tytuł „Modern Poetry and Prose of Oman 1970-2000"W latach 2003-2006 była kierownikiem projektu badawczego KBN, pt. Modern Poetry and Prose of Bahrain.

Książki

Al-turath wa al-mu‘asira fi ibda‘ Layla Al-‘Uthman /Inheritage  and  Modernism in Layla  Al-Uthman Works/, Damaszek-Bejrut: Al-Mada 1997, pp. 146.

Thurayya Al-Baqsami. Bayna ar-risha wa al-qalam /Thurayya Al-Baqsami. Between a Brush  and a Pen/, Kuwejt 1997, pp. 175.

The Contemporary Kuwaiti Short Story in Peace Time and War 1929-1995, Kraków 1998, pp. 192.

Zarys współczesnej nowelistyki krajów Pólwyspu Arabskiego - Wybrane problemy i teksty źródłowe.  An Outline of the Contemporary Short Story Writing of the Arabian Peninsula - Selected Problems and Source Readings, Kraków, 2000, pp. 252.

Modern Poetry and Prose of Oman, Kraków 2002, pp. 440.

W kręgu cywilizacji Półksiężyca, ed. Barbara Michalak-Pikulska, Kraków 2002, pp. 266.

Modern Poetry and Prose of Bahrain, Kraków 2006, pp. 303.

Intertextuality in Modern Arabic Literature since 1967, ed. Luc Deheuvels, Barbara Michalak-Pikulska, Paul Starkey, Durham, 2006, pp. 227.

Authority, Privacy and Public Order in Islam, ed. Barbara Michalak-Pikulska, Andrzej Pikulski, Leuven, 2006, pp. 485.

In the World of Poetry of ‘Ali ‘Abd Allah Khalifa. Analytic Critical Points of View (po arabsku), Aleppo 2008, pp. 287.

Transcending Traditions. Thurayya Al-Baqsami a creative compilation – Poetry, Prose and Paint, Kraków 2009, pp. 117

Współczesna poezja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kraków 2010, pp. 150

Modern Literature of the United Arab Emirates (with supplement on CD in Arabic), Kraków 2012, pp. 194+CD with Arabic texts.

Modern Literature of the Gulf, Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-NewYork-Oxford-Warszawa-Wien 2016, pp. 175.

Przekłady

Laila  al-‘Utman, Kobieta w matni (Imra’a fi ina’) , Kraków 1991, p. 64,

Laila  al-Usman,  Rzeźba (Timthal),  Warszawa:  Albo  Albo, 1994, pp.148-152,

Thuraya Al-Baqsami, Z zapisków szalonej kobiety (Min milaff imra’a), Kuwejt: Wieści Pustynne, 15 October 1995, 

Talib  ar-Rifa'i,  Abu Ajjaj, niech żyje! (Abu Ajjaj, tal ‘umrak), Warszawa: Przegląd Orientalistyczny no 1-2 1996, pp. 57-66,

Wislawa  Szymborska,  Madah  li-uchti, Muscat: Ash-shababa, 7 kwietnia 1997, 

Thurayya  Al-Baqsami,  Wiersze (Poems), Warszawa: Przegląd Orientalistyczny no 3-4 1997, pp. 165-168, 

Fauzijja Rashid, Z archiwum samotności (Min archiw al-wahda), in: Kobiety Bliskiego Wschodu, Łódź 2005, pp. 47-51,

Smutki dzikiej trawy. Zbior opowiadan saudyjskich, translations of Modern Saudi Short Stories: Ahzan ushba barriya, Kraków 2009, pp. 103.

Data opublikowania: 27.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka