dr Jamila Oueslati

Ukończyła Wydział Neofilologii Uniwersytetu Tunis I ze specjalnością język i literatura arabska (Maîtrise en langue arabe) a także arabistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu z zakresu językoznawstwa arabskiego.

W ramach programu Erasmus wielokrotnie przebywała  na stażach naukowych: University of  Central Lancashire,  2010; University of Malta, 2011; University of Bamberg, 2013; University of Bamberg, 2014 I University of Granada , 2019.

Wybrane publikacje

The Phonetic and Phonological Systems of the Dzira Dialect of Tunisian Arabic, Wydawnictwo Rys 2015.

Towards a Theory of Tense in Tunisian Arabic (a Preliminary Approximation), „Rocznik Orientalistyczny”, nr. 70, 2017, s. 1-20.

The Phoneti and Phonological Status of the R-phones in Tunisian Arabic, „Lingua Posnanienis”, nr. 59, 2017, s. 69-85.

The Valued Beauty of a Genre of Tunisian Women's  Songs,  „Rocznik Orientalistyczny”, nr. 71, zeszyt 2, 2018, s. 162-186.

Is Paradigmatization Applicable to the Noun of Tunisian Arabic?[w:] Miscellanea Arabica Posnaniensia II, red. Graczyk AgnieszkaSadykhova Arzu, Poznań 2017, s. 31-51.

Data opublikowania: 10.12.2019
Osoba publikująca: Sebastian Gadomski