Pracuje na stanowisku asystenta, absolwentka Katedry Arabstyki. W ramach rocznego stypendium rządowego studiowała również arabistykę na Cairo University. Doktorat pt. Linguistic Etiquette and Taboo in the Language of Young Egyptians. A Text-Based Study of Online Communication obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2016. Praca stanowiła studium pragmatycznej odpowiedzi na tabu w kontekście zachowań grzecznościowych młodych Egipcjan w komunikacji online.

Dr Magdalena Zawrotna specjalizuje się w dialekcie egipskim (w szczególności kairskim) języka arabskiego w ujęciu socjolingwistycznym. Prowadzi badania na temat arabsko-angielskiego przełączania kodów językowych w Kairze. W latach 2014 – 2018 zatrudniona w projekcie Patterns, Functions and Social Perception of Arabic-English Code-switching in Egypt (Struktura, funkcje i społeczna percepcja arabsko-angielskiego przełączania kodów w Egipcie) realizowanym przez KPSC UJ, w ramach którego m.in. prowadziła badania terenowe w Kairze. Projekt miał na celu kompleksowy opis zjawiska przełączania kodów językowych wśród Egipcjan.

Jej główne zainteresowania badawcze to język arabski i dialekt egipski (w szczególności dialekt Kairu), socjolingwistyka świata arabskiego, pragmatyka językowa, język młodzieży i internetu.

Dr Magdalena Zawrotna bierze udział w inicjatywach badawczych w kraju i za granicą, w tym w projektach: Kulturowy kontekst przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku (Uniwersytet Warszawski, 2011 – 2014), Linguistic Taboo Revisited (de Gruyter, Cognitive Linguistics Research, 2018). Od 2015 członek Association Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA).

Pracuje jako tłumacz języka arabskiego i dialektu egipskiego. W KA prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka arabskiego, dialektu egipskiego oraz przekładu. Współpracuje z kairskim centrum języka arabskiego Arabeya.

Wybrane publikacje

Sexual, Impure, Vulgar: An Analysis of the Intimate Body-Part Terms in Egyptian Arabic [w:] Matthias Brenzinger, Iwona Kraska-Szlenk, The Body in Language. Comparative Studies of Linguistic Embodiment. Brill: 2014, s. 316-331.

Media społecznościowe i blogosfera w Egipcie - rzeczywistość społecznopolityczna w zwierciadle kultury masowej [w:] Michał Lipa, Piotr Niziński, Porewolucyjny Egipt. Wybrane aspekty społeczne i polityczne, WUJ: Kraków, 2014, s. 105-128.

The Use of Taboo-Related Words in Egyptian Arabic. A Sociolinguistic Approach to (Im)Politeness [w:] George Grigore, Gabriel Bituna, Arabic Varietes: Far and Wide. Proceedings of the 11th Conference of AIDA, Editura Universitarii din Bucuresti: Bucharest, 2016, s. 569-578.

Słownik Rewolucji 25 Stycznia. Analiza egipskiego dyskursu publicznego i codziennej komunikacji po 2010 roku [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska, Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, Smak Słowa: Sopot, 2016, s. 236-263.

Taboo subjects as insult intensifiers in Egyptian Arabic [w:] Andrea Pizarro Pedraza, Linguistic Taboo Revisited. De Gruyter Mouton: 2018, s. 117-140.