prof. dr hab. Elżbieta Górska

Profesor tytularny w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w zagadnieniach językoznawstwa arabskiego, głównie gramatyki i leksykologii, zajmując się przy tym problematyką przekładu i dydaktyki języka arabskiego. Oprócz licznych artykułów z tego zakresu, opublikowała trzy monografie z dziedziny składni arabskiej, a jako współautorka – monografię na temat nauczania języka arabskiego w polskich uniwersytetach oraz podręczniki dla studentów filologii arabskiej.

Zapraszana na wykłady do krajów arabskich, występowała m.in. w Akademii Języka Arabskiego w Damaszku, a także na uniwersytetach w Tunisie (Tunezja), Damaszku (Syria), Bejrucie (Liban) oraz Adenie i Sanie (Jemen), gdzie ten cykl wykładów został opublikowany w języku arabskim (2005). W latach 2000 – 2012 zatrudniona jako adiunkt, a następnie profesor wizytujący w Instytucie Języka Angielskiego na Uniwersytecie Śląskim, współtworzyła i prowadziła specjalizację tłumaczeniową z językiem arabskim.

Jako wieloletni dyrektor Fundacji Arabistycznej im. A. Czapkiewicza, jest współredaktorem serii wydawniczej materiałów konferencyjnych z sesji naukowych organizowanych cyklicznie przez tę Fundację, zasiada również w Radzie Redakcyjnej wydawanego w Warszawie czasopisma Studia Arabistyczne i Islamistyczne.

W latach 2005 – 2012 prodziekan ds. dydaktyki, od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem głównego Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, jak również Komisji Orientalistycznej PAN w Krakowie. W latach 1997 - 2015 była członkiem Zarządu Głównego, a następnie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (2015 - 2018). Od 2005 roku brała udział w przeprowadzaniu egzaminów na tłumacza przysięgłego z języka arabskiego, przez dwie kadencje (2009 – 2017) jako członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wybrane publikacje

Multiattributive Nominal Phrases in Modern Written Arabic, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1991.

Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich, Kraków: WUJ, 2000.

Dydaktyka języka arabskiego – z M. Skoczkiem i A. Hasanem, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 1999.

Chrestomatia arabskich tekstów specjalistycznych – z A. Czapkiewiczem, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1982

Współczesny język arabski – z A. Hasanem, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2002.

Intensyfikacja treści we wspólczesnym arabskim języku literackim, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka