Historia Katedry Arabistyki

Język arabski wykładany był w Uniwersytecie Jagiellońskim już w latach 1818-1826 pod kierunkiem niemieckiego uczonego, Wilhelma Münnicha, jednak wraz z jego odejściem katedra języków orientalnych uległa likwidacji.

Odrodzenie studiów arabistycznych wiąże się z postacią profesora Tadeusza Kowalskiego, któremu w 1919 r. powierzono kierowanie pierwszą w niepodległej Polsce katedrą filologii orientalnej, a w 1921 r. Seminarium Filologii Orientalnej. Był to uczony w pełnym tego słowa znaczeniu renesansowy i obejmował zakresem swych badań szeroko pojętą orientalistykę.

Z dalszą historią arabistyki krakowskiej wiążą się tacy wybitni uczeni, jak profesorowie: Tadeusz Lewicki, Andrzej Czapkiewicz, Maria Kowalska i Andrzej Zaborski, których zainteresowania naukowe dalece wykraczały poza obręb wąsko rozumianej filologii arabskiej, dzięki czemu zakres studiów oraz pracy naukowej obejmował studia afrykanistyczne, etnograficzne, semitologiczne, islamistyczne, historyczne czy geograficzne.

Obecnie oferujemy studentom urozmaiconą ofertę edukacyjną obejmującą współczesny standardowy język arabski i arabskie dialekty, drugi język semicki (hebrajski), jak również wykształcenie filologiczne zarówno w zakresie literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa.

Wzbogaciliśmy także naszą ofertę o aktualne zagadnienia dotyczące cywilizacji islamu, kultury, historii, geografii oraz problemów społecznych, nurtujących społeczeństwa arabskie.

Data opublikowania: 04.07.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka