Barbara Michalak-Pikulska, Modern Literature of the United Arab Emirates

Publikacja  prof. dr hab. Barbary Michalak-Pikulskiej, pt. Modern Literature of the United Arab Emirates, poświęcona jest współczesnym autorom emirackim. Do książki dołączona jest płyta z omawianymi utworami literackimi.