B. Michalak-Pikulska i R.Eisener (red.): Ibadi Jurisprudence


Książka pt. "Ibadi Jurisprudence. Origins, Developments and Cases", pod redakcją Barbary Michalak-Pikulskiej i Reinharda Eisenera, jest zbiorem tekstów napisanych przez czołowych specjalistów na świecie w dziedzinie prawodawstwa ibadyckiego.

Teksty te przedstawione były przez autorów podczas Międzynarodowej Konferencji nt. Prawodawstwa Ibadyckiego, która odbyła się w Krakowie w dniach 27-29 maja 2013 r.

Data opublikowania: 01.12.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka