Infromacje dla kandydatów

INFORMACJE OGÓLNE

Z uwagi na ogromne zainteresowanie kandydatów studiami w Katedrze Arabistyki IO UJ począwszy od roku akademickiego 2008/2009 udało nam się dwukrotnie zwiększyć nabór na pierwszy rok studiów dziennych – obecnie limit wynosi 50 osób, co jednak nie odbija się na jakości nauczania, ponieważ w ślad za zmianami doszło do utworzenia nowych grup językowych.

Oferta Katedry Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ obejmuje kierunek:

filologia orientalna - specjalność: arabistyka - stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) oraz stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie uzupełniające magisterskie).

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Obejmują praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa świata arabskiego, w tym m.in.: praktyczną naukę języka (współczesny arabski język literacki, dialekt) oraz gramatykę opisową języka arabskiego, praktyczną naukę drugiego języka orientalnego (współczesny język hebrajski), historii i kultury Arabów, literatury arabskiej oraz tradycji religijnych. Po zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych i opcjonalnych, zgromadzeniu wymaganej ilości 180 punktów ECTS oraz złożeniu egzaminu licencjackiego, absolwent uzyskuje tytuł licencjata filologii w zakresie arabistyki.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Uzupełnieniem studiów pierwszego stopnia są 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność arabistyka trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii w zakresie arabistyki. Program studiów obejmuje cykl zajęć z zakresu praktycznej nauki języka arabskiego i jego wariantów (współczesny arabski język literacki, język mediów, dialekt) oraz drugiego języka orientalnego (współczesny język hebrajski), ćwiczeń przekładowych, literatury i historii współczesnego świata arabskiego, zagadnień współczesnego islamu. Możliwy jest wybór ścieżki językoznawczej lub literaturoznawczej.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku filologia orientalna - specjalność: arabistyka (w tym obejrzeć bieżące harmonogramy zajęć) warto, abyś zapoznał się z informacjami w zakładce "Studenci" - http://www.arabistyka.io.filg.uj.edu.pl/studenci

REKRUTACJA NA STUDIA

Ważne strony dla osób zainteresowanych ofertą dydaktyczną UJ:

irk.uj.edu.pl – katalog studiów oraz system do rekrutacji na studia;
rekrutacja.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w języku polskim;
welcome.uj.edu.pl – przewodnik po rekrutacji na studia w językach obcych.

Informacje szczegółowe