dr hab. Marek Piela

Jest hebraistą, zajmuje się zagadnieniami przekładu Biblii, stylistyką, składnią i frazeologią współczesnego hebrajskiego, analizą kontrastywną polsko-hebrajską, problemami tłumaczenia współczesnej literatury izraelskiej. W Instytucie Orientalistyki naucza elementów języka hebrajskiego oraz wykłada teorię przekładu.

 

Wybrane publikacje:

Książki:

Marek Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Marek Piela, Hebrajski zaimek osobowy i jego polskie odpowiedniki - analiza kontrastywna. Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2014.

Artykuły:

Marek Piela, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej. "Studia Judaica" 15-16 (2005), s. 213-239.

Marek Piela, Znaki komunikacji niewerbalnej a przekład biblijny [w:] Recepcja. Transfer. Przekład, t. 3, red. J. Koźbiał, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 71-88.

Marek Piela, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? "Studia Judaica" 20 (2007), s. 235-250.

Marek Piela, Biblical Puns Based on the Actions Performed by Characters [w:] Oriental Languages in Translation, t. 3, red. A. Zaborski, M. Piela, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 2008, s. 197-203.

Marek Piela, Biblical Idioms that Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew. "Studia Judaica" 22 (2008), s. 289-300.

Marek Piela, O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim. "Studia Judaica" 27 (2011), s. 125-141.

Marek Piela, Reflexivity in Modern Hebrew and Polish - Contrastive Remarks. "Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 129 (2012), s. 163-188.

 

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka