mgr Aleksandra Katner

Stanowisko: lektor w Katedrze Arabistyki UJ

 

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne

Język arabski, dialekt palestyński, współczesna literatura palestyńska, kino arabskie, ideologie w języku. 

Specjalizuje się w analizie współczesnego dyskursu palestyńskiego zarówno w literaturze, jak i filmie oraz prasie. Śledzi wpływ bieżącej sytuacji socjo-politycznej na język oraz ideologii na postrzeganie świata zakodowane w języku. Interesują ją współczesne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Języka arabskiego uczyła się na Instytucie Orientalistyki w Krakowie, jak również na Uniwersytecie Damasceńskim oraz na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. 

 

Wybrane publikacje

City of resistance? – image of Ramallah in Barghouti’s and Shehadeh’s texts[w:] „Proceedings of the 3rd International Conference on the History of Arabic Literature”, Kijów 2017. 

 O arabskich kobietach okiem Nadine Labaki[w:] (red. I. Desperak, I. Kuźma) „Kobiety Niepokorne. Reformatorki – Buntowniczki – Rewolucjonistki”; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. 

Zagadnienie metafory w klasycznych tekstach arabskich z przełomu X i XI wieku – studium przypadku na przykładzie Kitab al-badi’ Al-Mu’tazza oraz Asrar al-balaga Al-Gurganiegiego [w:] (red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski) „Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością”; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015. 

E. Górska, A. Kijewska, Polskie czasopisma naukowe uwzględniające tematykę orientalistyczną [w:] „Czasopisma orientalistyczne w Polsce. Studia i materiały dla uczczenia stulecia „Rocznika Orientalistycznego” 1914-2014”; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Warszawa 2014.