Praca licencjacka

Objętość pracy licencjackiej powinna wynosić od piętnastu do trzydziestu stron (czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5) nie wliczając w to obowiązkowego aneksu. W pracy obowiązuje transliteracja ISO. 

 

Aneks powinien obejmować co najmniej dwie strony tekstu w języku arabskim (zaakceptowanego uprzednio przez promotora i stanowiącego podstawę materiału badawczego rozprawy) wraz z jego tłumaczeniem na język polski.