dr Sebastian Gadomski

Ukończył arabistykę w Instytutu Filologii Orientalnej UJ. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Tuniskim. Pracował jako tłumacz języka arabskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ i specjalizuje się w zagadnieniach związanych z teatrem oraz dramaturgią krajów arabskich.​

Wybrane publikacje

Między tradycją a nowoczesnością – teatr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, [w:] Arabowie - islam - świat, red. M. Dziekan, I. Kończak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2007, s. 271-278.  

Sztuka na nowo odkryta, „as-Salam”, nr 2 (6), Warszawa 2005, s. 24-25.

Hamlet po arabsku, „as-Salam”, nr 4 (8), Warszawa 2005, s. 26-27.

The Logic of Absurd – Murād III by al-Habīb Būla‘rās, Studia arabistyczne i islamistyczne, nr. 11, Wydawnictwo Zakładu Arabistyki i Islamistyki UW, Warszawa 2003, s. 44-48.

Emiracki festiwal. Teatralne Dni Szarży, „Studia Litteraria”, nr 3 (2008), WUJ, Kraków 2008, s. 53-60.

Beginnings of Emirati Theatrical Movement, „Romano-Arabica. Islamic Space: Linguistic   and Cultural Diversity”, No. 8-11 (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu w Bukareszcie, Bukareszt 2011, s. 63-75.

Nowoczesność i tradycja w twórczości emirackiego dramaturga Salima al-Hatawiego, [w:] Orientalia Commemorativa, WUJ, Kraków 2011, s. 105-115.

Dramaturgia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po 1984 roku, [w:] Świat arabski. Kultura i polityka, red. E. Machut-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa 2012.

Rewolucyjna wiosna w teatrze arabskim, [w:] W kręgu zagadnień świata arabskiego, red. Adnan Abbas, Adrianna Maśko, Poznań 2015, s. 389-500.

Doomed by Hope. Essays on Arab Theatre, Rocznik Orientalistyczny, Tom LXVIII, Zeszyt 1, Warszawa 2015, s. 143-146.

Szekspir w teatrze arabskim, [w:] Badania nad światem islamu. Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy, red. Marta Woźniak, Dorota Ściślewska, Łódź 2015, ss. 273-282.

Arabic Literature through the Polish Eyes, „Studia Litteraria”, vol. 10, nr. 3, 239-246, 2015.

The past as a mirror of the present – Sulṭān Bin Muḥammad al-Qāsimī’s historical dramas, [w:] Traditional Orient. Modern Orient Literary Studies. Orient in Literature – Literature in Orient, eds. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Toruń 2015, s. 69-80.

Social Drama after 2000 in the Perspective of Historical Changes in Omani Theatre, [w:] Literatury Azji I Afryki wobec problemów współczesności, red. Marek M. Dziekan, Agata Bareja-Starzyńska, Warszawa 2015, s. 145 – 154.

Politique, Absurd and Grotesque in Naguib Mahfouz's Theatrical Plays, "Rocznik Orientalistyczny", Tom LXIX, Zeszyt 2, Warszawa 2016, s. 56 - 64.    

Shakespeare's Dramaturgy in the History of Arab Theatre, "Studia Litteraria", vol. 11, nr. 2, 2016, s. 65 - 73. 

Monografie:

Teatr i dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, WUJ, Kraków 2011.

Szekspir w adaptacjach Sulajmana al-Bassama, WUJ, Kraków 2012.

Tunezyjska tragedia – Murad III Al-Habiba Bularasa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016. 

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Sebastian Gadomski