Aktualna oferta stypendialna dostępna jest na stronie:

http://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/umowy-bilateralne