Profesorowie wizytujący i wykłady monograficzne

W roku akademickim 2019/2020 zajęcia z praktycznej nauki języka arabskiego oraz dialektu egipskiego prowadzi profesor Sherif al-Gayyar z Uniwersytetu Bani Suef. 

Profesor al-Gayyar jest literaturoznawcą i zajmuje się krytyką literacką 

 

W roku akademickim 2018/19 zajęcia z praktycznego arabskiego prowadził  profesor Mohamed Hijou z Uniwersytetu im. Mohammeda V w Rabacie w Maroku.

Profesor gościł już w naszej Katedrze w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Prowadził wtedy dla naszych studentów wykład monograficzny.

Profesor Hijou jest literaturoznawcą i językoznawcą. Zajmuje się semiotyką, a ponadto jest powieściopisarzem i kompozytorem.

 

W semestrze ziomowym roku akademickiego 2018/2019 w Katedrze Arabistyki wykład monograficzny zatytułowany Myśl polityczna w islamie prowadzi prof. dr hab. Jerzy Zdanowski.

Prof. dr hab. Jerzy Zdanowski jest specjelistą w dziedzinie islamu oraz historii i polityki krajów Bliskiego Wschodu.

 

W roku akademickim 2016/2017 w naszej katedrze jako profesor wizytujący swoje wykłady zatytułowane Travel and Geography in the Classical Arabic World i Islam and Europe: the Muslims of Medieval Italy prowadził dr Alexander James Metcalfe z Uniwersytetu Lancaster w Wielkiej Brytanii.

Dr Alexander James Metcalfe specjalizuje się w historii i kulturze świata muzułmańskiego oraz średniowiecznymi dziejami regionu morza śródziemnego. 

 

W semestrze letnim 2013/14, dr Fida Bizri (Inalco w Paryżu) prowadziła w naszym Instytucie, oprócz zajęć ze standardowej arabszczyzny i dialektu libańskiego, wykład monograficzny pt. "Language contact".

Dr Fida Bizri jest językoznawcą, specjalistką sanhala i pidżinów arabskich
 


W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 wykład monograficzny w naszej Katedrze prowadził profesor Rasheed El-Enany z Uniwersytetu Exeter.

Profesor El-Enany zajmuje się problematyką współczesnej literatury arabskiej i jest jednym z najbardziej znanych badaczy twórczości Nagiba Mahfuza.

 


W roku akademickim 2012/2013 wykłady monograficzne w naszej Katedrze prowadził profesor Norman Davies z Uniwersytetu Londyńskiego.

Profesor Davies jest historykiem od lat zajmującym się między innymi historią Polski.