dr hab. Yousef Sh'hadeh

Literaturoznawca, od 1999 roku pracuje w Katedrze Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Zajmuje się nauczaniem języka arabskiego i dialektu syro-palestyńskiego. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół literatury arabskiej. Jest autorem licznych naukowych publikacji poświęconych współczesnej literaturze arabskiej. Ponadto wydał trzy tomiki własnej poezji oraz kilka książek z przekładami z języka arabskiego na j. polski i z j. polskiego na arabski. Pośród nich są cztery monografie i trzy przekłady.

Wybrane publikacje

 • Książki:

  Powieści Ghassana Kanafaniego. Bohaterowie - ich świat, dramaty i nadzieje, The Enigma Press, Kraków 2003.

  Syryjska powieść po roku 1961, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

  W świecie poezji ‘Alego ‘Abd Allaha Khalify (w j. arabskim), współautor: Barbara Michalak-Pikulska, Dar ‘Abd al-Mun'im Nashirun, Allepo 2008

  Jednostka i społeczeństwo w powieściach pisarek syryjskich XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

  Artykuły i rozdziały książek:

  On the Little Hero in the Short Stories of Ghassan Kanafani, in: Studia arabistyczne i islamistyczne, vol. 7, UW Warszawa, 1999, p. 55-61.

  To Live in the World of Illusion (The alienated hero in the early stories of Ghassan Kanafani), in: Folia Orientalia, vol. 35, Kraków, 1999, p. 129-135.

  Thoughts on the Poetry of the Contemporary Bahraini Poet Al Abd Allh Îalfa (with Barbara Michalak Pikulska), in: Studia arabistyczne i islamistyczne, vol. 8, UW Warszawa, 2000, p. 101-109.

  The Problem of Death in Longer Forms of Ghassaān Kanafānī's Prose, in: Folia Orientalia, vol. 37, Kraków, 2001, p. 167-175.

  Początki i droga rozwoju powieści palestyńskiej, w: „Palestyna dawniej i dziś", pod red. Adnana Abbasa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2002, s. 97-104.

  Kobieta palestyńska w powieściach Ghassana Kanafaniego, w: „W Kręgu Cywilizacji Półksiężyca", pod red. Barbary Michalak-Pikulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 127-136.

  Tormenting Thoughts on Exile: Hard Time and Alienation in Hatif Al-Janabi's Poetry, w: Rocznik Orientalistyczny, T. LVI, Z. 2, Warszawa 2003, pp 57-64.

  The Palestinian Novel – Genesis and Dilemma, w: Rocznik Orientalistyczny, T. LVII, Z. 1, 2004, pp 125-132.

  Intertexuality and Influence of the Antique on Imil Habibi's Novels: Saraya bint al-gul and Ihtiyya, w: Spotkania arabistyczne VI, pod red. Elżbiety Górskiej, Doroty Malarczyk i Romana Zawadzkiego, Fundacja Arabistyczna im. Andrzeja Czapkiewicza, Kraków 2006, s. 97-108.

  Ar-ramz, al-waqi', wa al-ustura fi a'mal ‘Ali ‘Abdallah Khalifa ash-shi'riyya (Symbolizm, realizm i legendy w poezji ‘Ali ‘Abdallah Khalifa), w: Al-Bayan (Organ Związku literatów w Kuwejcie), nr 431, Czerwiec 2006, s. 27-45.

  The Setting of Samira ‘Azzam's Stories, in: Authority, Privacy and Public Order In Islam, edited by B. Michalak-Pikulska and A. Pikulski, Uitgeverij Peeters en Department Oosterse Studies, Leuven – Paris – Dudley, 2006, pp. 217-222.

  Smutek wyobcowanego wygnańca w poezji Halida Abu Halida, w: Arabowie – Islam – Świat, pod red. Marka M. Dziekana i Izabeli Kończak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2007, s. 83-90.

  The Influence of the Sea on Bahrainis' Life. Sea-Land Relation in the Poetry of Ali ‘Abd Allah Halifa, w: Rocznik Orientalistyczny, T. LX, Z. 1, Warszawa 2007, pp 84-91.

  Realizm, symbolizm i socjalistyczna ideologia w utworach syryjskiego powieściopisarza Hanna Miny, w: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2 (2007), pod red. Reginy Bochenek – Franczakowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007, s. 115-129.

  Влияние современной русской литературы на арабскую - на примере рассказа Виктора Конецкого Путь к причалу и трилогии Ханна Мины Повесть Матроса (Wpływ współczesnej rosyjskiej literatury na literaturę arabską - na przykładzie opowiadania Wiktora Konieckiego Droga ku przystani i trylogii Hanna Miny Opowieść marynarza), w:   История и современность в русской литературе, pod red. Kazimierza Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2009, s. 180-189.

  Palestyńska Intifada w arabskim powieściopisarstwie na przykładzie powieści Bab as-Saha (Bab as-Saha) Sahar Halify oraz Ahir Man shubbiha larum (Ten, który wydawał się ostatnim) Adiba Nahawiego, w: Palestyna: Polityka – Społeczeństwo – Kultura, pod red. Izabeli Kończak i Marty Woźniak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź, 2009, s. 211-216.

  Surajja al-Baksami: Zelektryzowana kobieta w zelektryzowanym społeczeństwie, w: Między Wschodem a Zachodem (tom II), pod red. Marka M. Dziekana i Izabeli Kończak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź, 2009, s. 145-151.

  Narration and Characters Between Procreation of the Strained Reality and Propagation of Distorted History in Samar Yazbik Novel Silsal (Clay), w: Cultural Intersections: Dialogue and Exchange in Language Studies, edited by Christopher Brighton and Jack Lala, PWSZ w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Tarnów, 2009, p. 114-123.

  Tematyka wojenna w powieści syryjskiej. Wojna październikowa 1973 r. oraz libańska wojna domowa 1975-1990, w: Świat arabski. Kultura i polityka, pod red. Ewy Machut-Mendeckiej i Katarzyny Pachniak, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 125-139.

  As-Sard, ash-shakhsiyyat wa al.-lugha fi al-fann ar-riwa'I al-jadid fi Suria: Riwayata „Silsal" li-Samar Yazbik i „Lulu" li-‘Abir Isbir namudhajan, [w]: Romana-Arabica, University of Bucharest, Center for Arab Studies, XIII, 2013, s. 323-337.

  Al-Huwiyya wa fi riwayat „Saq al-bambu" li-Saud as-San‘usi, [w]: Al-Bayan, Kuwejt, nr 515, czerwiec 2013, s. 67-74 .

  Tahāfut aš-šaḫṣiyyāt ‘alā ǧamr as-sard fī riwāyat „Ǧamr an-nikāyāt" (Postacie i narracja w powieści ‘Adnāna Farzāta „Żar przekór", Al-Bayān, nr 525, Kuwejt, kwiecień 2014.

  Linguistic Deviation and the Tendency Towards Colloquial Arabic in Naǧīb Maḥfūẓ's Novel Al-Liṣṣ wa-al-kilāb (The Thief and the Dogs) (współautorstwo Fahad M. Alliheibi) w: Rocznik Orientalistyczny, T. LXVII, Z. 2, 2014, (s. 46–67).

  Konteksty symboliczne w poezji palestyńskiej na przekładzie utworów Mahmuda Darwisza, w: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce (Tom 2), pod red.: J. Mampe i L. Owczinnikowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk 2015.     

  Arabskie rewolucje z lat 2011-2012 w powieściopisarstwie arabskim, w: W kręgu zagadnień świata arabskiego, pod red. A. Abbasa i A. Maśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.

  Przekład:

  Moje serce potrafi – Wiersze i obrazki świata arabskiego, (współpraca Daria Arsenicz-Szurman) Miniatura, Kraków 2008.

  Saadiah Mufarreh – Moje marzenia zmalały pokornie, Miniatura, Kraków 2009.

  Sonety krymskie Adama Mickiewicza, Kalimat, Casablanca (Maroko), maj 2014.