Spotkanie z al-Jazijją al-Badadwi

W dniu 10.10. 2018 w Katedrze Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ odbyło się spotkanie z al-Jazijją al-Badadwi z opiniotwórczego emirackiego pisma al-Bajan. Dziennikarka w trakcie swojego wystąpienia mówiła o współczesnych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szczególną uwagę zwróciła na obchody setnej rocznicy urodzin twórcy nowoczesnego państwa szejka Zajida Bin Sultana Al Nahjana oraz mającej odbyć się w Dubaju w 2020 wystawie Expo. Al-Jazijji al-Badadwi towarzyszył dr Jakub Sławek, dyplomata i absolwent krakowskiej arabistyki.